Belangrike Dokumente

Gebruik die volgende skakels om belangrike dokumentasie te kry vir aansluitvorms ens. Dis belangrik dat jy die sentrum kies waar jy jou kind wil laat aansluit. Jy kan die dokument/e aflaai en voltooi, dit moet geteken word en kan of deur middel van epos teruggestuur word, of dit moet na die naaste sentrum toe gevat word.

HENNOPSPARK

INSKRYWINGSKONTRAK

Gebruik hierdie skakel om die inskrywingskontrak af te laai en te voltooi om jou kind te registreer. Maak seker om die dokument terug te stuur na info@woekerwerf.co.za of dit na die Hennopspark Woekerwerf Nasorg Sentrum te neem.

AKTIWITEITSVORM

Gebruik hierdie skakel om die aktiwiteitsvorm af te laai en te voltooi sodat die sentrum weet van die kinders se aktiwiteite, indien nodig. Maak seker om die dokument terug te stuur na info@woekerwerf.co.za of dit na die Hennopspark Woekerwerf Nasorg Sentrum te neem.

Neem kennis, dat hierdie dokumente is slegs vir Hennopspark. Gebruik die Bakenkop skakel indien u daar wil registreer.